Neurofeedback Therapie Behandeling

Bij Neurofeedback brooklyn verloopt het behandeltraject altijd volgens een aantal vaste stappen met elk zijn eigen functie. Hiermee is de behandeling zo effectief mogelijk, kunnen we duidelijke afspraken maken, wordt de voortgang inzichtelijk en voorkomen we onnodig lange behandeltrajecten.

  1. Intakegesprek »
  2. Start van de behandeling »
  3. Behandeling »
  4. Evaluatie, afbouwen & follow-up »

Meer weten over wat de behandeling inhoudelijk doet?

Meer weten? Wij bellen u graag terug!

Voordelen Neurofeedback:

  • Ontspannen & pijnloos
  • Grote effectiviteit
  • Bewezen effectief
  • Geen bijwerkingen
  • Effect is blijvend
  • Behandeling is niet belastend

Meer weten?

Afspraak maken of meer info?
We helpen u graag verder!

1. Het intakegesprek

Voorafgaand aan de behandeling houden we een intakegesprek. We brengen de klachten in kaart. Ook controleren we of er misschien redenen zijn, waarom starten met neurofeedback (op dit moment) niet aan te raden is. Meestal wordt ook een vragenlijst ingevuld. Deze gebruiken we om de ernst van de klachten te meten en om de vooruitgang tijdens het behandeltraject te kunnen evalueren. Als dit van toepassing is, nemen we ook contact op met eventuele andere therapeuten die je behandelen, de leraar in de klas of de IB’er van de school. We doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten die spelen.

2. Start van de behandeling

Na een duidelijke uitleg van de behandeling, hoe de neurofeedback werkt , starten we met de eerste behandeling. We behandelen  één of twee keer per week. Juist tijdens de eerste behandelingen houden we in de gaten of er al een vooruitgang in hersenactiviteit zichtbaar is tijdens de training. Binnen drie tot vijf behandelingen verwachten we een vooruitgang te zien. Gelukkig is dit bij de meeste cliënten ook het geval. Zien we geen of onvoldoende vooruitgang, ondanks verschillende pogingen? Dan zullen we dit bespreken en de behandeling niet voortzetten. Er is dan geen duidelijk effect en verder behandelen zou niet tot resultaten leiden.

3. De behandeling

Tijdens de verdere behandelingen houden we de voortgang van je hersenactiviteit in de gaten. Zien we bijvoorbeeld steeds betere resultaten in de trainingen? Gaat het steeds makkelijker? Lukt het om het langer vol te houden? De meeste cliënten merken na de 5e behandeling dat er langzaam een effect begint op te treden in de vorm van verandering van gedrag. Dit effect wordt in de loop van de behandeling steeds sterker. Een gangbare behandelreeks kan variëren van 10 tot 15 keer. Dit is echter wel afhankelijk van de klacht die behandeld wordt. Gedurende het behandeltraject bespreken we ook steeds hoe groot de vooruitgang is.

4. Evaluatie, afbouwen & follow-up

Na  5 behandelingen houden we een evaluatiegesprek. We bespreken dan wat is verbeterd en wat misschien nog moeizaam gaat. De vragenlijsten worden na een aantal behandelingen opnieuw ingevuld. Ook vragen we bijvoorbeeld in voorkomende de leerkracht hoe het gaat.

Op het moment dat je hersenactiviteit of je vooruitgang in klachten stabiliseert, zullen we de behandeling afbouwen. Dat betekent dat de behandelingen eerst eens per week plaatsvinden, wat vervolgens verder afgebouwd wordt naar één keer per twee of drie weken, één keer per vier weken, etcetera. Deze afbouwfase is van belang om goed te kunnen monitoren of je klachten en hersenactiviteit stabiel blijven, zodra er minder frequent behandeld wordt.

Tijdens de laatste afspraak vindt een er een evaluatiegesprek plaatsvindt. We plannen ook een datum voor een follow-up afspraak, welke een half jaar tot een jaar na beëindiging van het behandeltraject plaatsvindt.

Wat houdt een neurofeedback behandeling precies in?

Tijdens een neurofeedbackbehandeling train je je eigen hersenactiviteit. Wanneer de hersenactiviteit verbetert, kunnen klachten verminderen en soms zelfs geheel verdwijnen. Bepaalde klachten en ziektebeelden samen gaan met bepaalde (afwijkende) patronen in de hersenactiviteit (EEG-profielen). Met neurofeedback leren we de hersenen om de hersengolven die bij deze (negatieve) patronen horen te elimineren of te verminderen.

Mentaal niet fit? Doe de test!

Voelt u of uw kind zich mentaal niet fit? Doe de test en ontdek of neurofeedback therapie kan helpen!

NEUROFEEDBACK-BEHANDELING IN DE PRAKTIJK

Bij iedere neurofeedbackbehandeling wordt je aangesloten op apparatuur die jouw hersenactiviteit kan meten. De hersenactiviteit wordt zichtbaar in verschillende hersengolven. De hersengolven die getraind gaan worden, zullen via het systeem worden geïnterpreteerd en d.m.v. van korte feedback via een koptelefoon op de oren worden teruggekoppeld naar de hersenen. Bij de lineiare neurofeedback worden de hersengolven via een beeldscherm getoond in de vorm van een spel of film. Je kijkt dus niet naar je eigen hersengolven, maar naar een spel of film die reageert op jouw hersengolven.  De terugkoppeling bij de dynamische neurofeedback vindt plaats via de oren d.m.v. kraakjes in ontspannende muziek  en andere hoorbare en onhoorbare feedback naar de hersenen.

NEUROFEEDBACK IS LEREN OF AFLEREN DOOR HERHALEN

Neurofeedback is een leerproces. Met de feedback die gegeven wordt, lukt het steeds beter om de hersenactiviteit meer in balans te brengen en de patronen die bij bepaald gedrag  horen te stimuleren of te elimineren. Door dit telkens te herhalen, zal dit steeds makkelijker verlopen. Hoe vaker neurofeedback wordt uitgevoerd, hoe beter de veranderingen in de hersenen worden vastgelegd. Uiteindelijk ontstaat er een effect dat ook langdurig in stand gehouden wordt. Het effect van neurofeedback is echter niet alleen zichtbaar in veranderde hersenactiviteit, maar wordt vervolgens ook zichtbaar in het beter functioneren van de hersenen en vermindering van klachten. Dit zal uiteindelijk leiden tot gedragsverandering. Dat is het doel van neurofeedback!

BIJWERKINGEN VAN NEUROFEEDBACK-BEHANDELING

Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neurofeedback-behandeling. Wel kan het, vooral tijdens de eerste behandelingen, voorkomen dat je moe wordt van de behandeling. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de behandeling voor de hersenen vrij inspannend kan zijn. Dit uit zich dan in lichte moeheid of een moe gevoel dat overigens weer snel verdwijnt.

EFFECTIVITEIT VAN NEUROFEEDBACK-BEHANDELING

Neurofeedback is een behandelmethode die binnen de psychologie en neuropsychologie veel wordt gebruikt. Toch is het nog steeds niet zo dat de behandeling “evidence-based” is. Dat betekent n.l. dat het effect van de behandeling in een dubbelblinde omgeving met grote patiëntenpopulaties gedurende langere tijd (meerdere jaren) onderzocht. De reden daarvoor is dat dit soort onderzoeken erg complex zijn en heel veel tijd en geld kosten.

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat neurofeedback-behandeling effectief kan zijn. Bij ziektebeelden als ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Maar ook bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en leerproblemen beschrijft onderzoek positieve effecten.

De laatste visie op “evidence based” is dat het te ver is doorgeschoten en op die manier de introductie van nieuwe veelbelovende behandelmethoden bij voorbaat onmogelijk maakt.

Terugbelverzoek

Meer weten?
Wij bellen u graag terug!

Mentaal niet fit?

Doe de test!

Meer weten?

Afspraak maken of meer info?
We helpen u graag verder!