KINDEREN

Van kind naar volwassenheid is een lange weg met veel kuilen en hobbels. Op deze weg maken kinderen enorm veel mee. Dingen die goed zijn en zaken die minder goed zijn. Gebeurtenissen die blijven hangen en ervaringen die vergeten worden. Ook gezondheid is een gegeven dat veel impact heeft op het leven van een kind. Het is daarom normaal dat ouders de gezondheid van hun kinderen goed in gaten houden en zo optimaal proberen te begeleiden.

Meer weten?

U kunt ons altijd bellen of een afspraak maken.

KINDERZIEKTES

Gedurende het kinderleven zal een kind specifieke ziektes doormaken. Ziektes die de afweer van een kind sterker maken en die ieder kind doormaakt. Deze ziektes zijn heel normaal en gezond voor een kind. Deze ziektes zijn meestal kortdurend en verlopen meestal volgens duidelijke en vaste patronen. Situaties vragen meer aandacht als het verloop duidelijk anders is, langer duurt of het beeld heftiger is dan normaal. Ook is alertheid gepast als een chronisch beeld dreigt te ontstaan.

ANDERE SYMPTOMEN

Er zijn veel symptomen denkbaar die ergens op wijzen dat heel specifiek kan zijn. Koorts, pijn, roodheid etc. Het is lastiger om uit te zoeken wat er aan de hand is als de symptomen niet zo specifiek zijn zoals bv. moeheid, hoofdpijn, lusteloosheid etc. Toch vraagt dat ook om extra aandacht. Het kan goed zijn dat er iets speelt wat niet duidelijk is. School, spanning, ruzie. Het kan allemaal de oorzaak zijn van gedrag dat niet normaal is. Juist bij deze niet-specifieke aanwijzingen dat er iets aan het kind schort kan de neurofeedback goede diensten bewijzen.

LICHAAM EN GEEST

Ook bij kinderen is de relatie tussen lichaam en geest sterk.  Zorgen maken en stress is ook voor kinderen vaak de oorzaak van lichamelijke klachten. Wat in dat geval extra complicerend is, is het feit dat kinderen nog niet weten hoe ze over hun zorgen moeten of kunnen praten.

OOK VOOR KINDEREN

Neurofeedback wordt veel toegepast bij kinderen. Wij behandelen veel kinderen. Kinderen komen bij ons voor de behandeling van klachten die te maken hebben met ADHD, autismespectrumstoornissen of leerproblemen, zoals dyslexie. Een diagnose is niet nodig om een behandeling te kunnen starten. Ook kinderen waarbij concentreren moeilijk gaat of die snel boos worden of gedragsproblemen hebben, kunnen bij ons terecht. Voor een overzicht van alle klachten die we behandelen, kijk je op de pagina over klachten bij kinderen.

EEN LEUKE THERAPIE

Voor kinderen is neurofeedback een leuke therapie. Kinderen vinden het interessant om hun eigen hersenactiviteit te zien tijdens neurofeedback sessie. Tijdens de behandeling wordt er gekeken naar een film of geluisterd naar muziek, die reageren op de hersenactiviteit. Ook gebruiken we voor de behandeling een film die het kind zelf mag uitzoeken. Kinderen moeten zich goed concentreren om de film te kunnen blijven zien, dit vormt de positieve feedback die nodig is voor neurofeedback. Dit is voor de meeste kinderen een leuke en attractieve manier van behandelen.

POSITIEVE BENADERING

Neurofeedback is een positieve behandeling. We benadrukken wanneer het kind het goed doet en moedigen het kind aan de doelen te behalen. Als er dingen minder goed gaan, bespreken we dit eventueel apart met de ouders. Om kinderen duidelijk uit te leggen wat het doel van de training is, hebben we uitlegmaterialen die voor hen geschikt zijn. Ook gebruiken we een stempelkaart om de voortgang van het kind voor hem of haar zelf inzichtelijk te maken. Voor veel kinderen voelt de behandeling al snel vertrouwd. We houden de sfeer graag ontspannen en persoonlijk en proberen ieder kind de individuele aandacht te geven.

LEERPROBLEMEN

Op de hedendaagse school worden best vaak hoge eisen gesteld aan de kinderen. Bij een toenemende groep kinderen gaat dat gepaard met spanning, faalangst en slaapstoornissen. Ook concentratiestoornissen zijn veelvuldig voorkomende klachten bij kinderen. Neurofeedback heeft vaak een positieve uitwerking op deze klachten wat voor het kind meestal een enorme opluchting betekent.

KINDEREN EN LEREN

Kinderen leren makkelijk. Of het nou om een taal gaat of een sport, kinderen maken zich snel iets eigen. Ook dat leerproces vindt plaats in de hersenen. Met neurofeedback leren we ook iets aan of af. Wat dat betreft is neurofeedback dus vergelijkbaar met gewoon iets leren.