ADHD/ADD

Kinderen met ADHD hebben een gebrek aan aandacht en/of zijn overbewegelijk en impulsief. Natuurlijk zijn alle kinderen wel eens druk en hebben alle kinderen wel eens moeite om hun aandacht erbij te houden. Maar bij kinderen met ADHD komt dit vaker voor en is het gedrag ook ernstiger dan je bij een kind van zijn of haar leeftijd zou verwachten. Kinderen met ADHD worden vaak getypeerd als ‘druktemakers’ en ‘snel afgeleid’. Voor kinderen met ADHD is het bijvoorbeeld heel erg lastig om in de klas op hun plaats te blijven zitten. Ze dwalen door de klas heen en houden andere kinderen van hun werk. Wanneer ze wel op hun plaats zitten, zitten ze bijvoorbeeld te wriemelen of laten ze constant hun spullen op de grond vallen.

Meer weten?

Bel ons op 0346-76 91 23 of laat een terugbelverzoek achter.

Voordelen Neurofeedback:

 • Ontspannen & pijnloos
 • Grote effectiviteit
 • Bewezen effectief
 • Geen bijwerkingen
 • Effect is blijvend
 • Behandeling is niet belastend

Mentaal niet fit?

Voelt u of uw kind zich mentaal niet fit? Doe de test en ontdek of neurofeedback therapie kan helpen!

BIOLOGISCHE ACHTERGROND

De biologische oorzaak van ADHD ligt waarschijnlijk bij problemen met communicatie tussen hersengebieden. Signalen tussen hersencellen worden doorgegeven door chemische boodschappers. Ook wel neurotransmitters genoemd. Het is gebleken dat bepaalde neurotransmitters in verminderde hoeveelheid voorkomen in het voorste gedeelte van de hersenen van ADHD-patiënten. Dit gaat samen met een afwijkende functie van deze hersengebieden en een verminderde anatomische organisatie van de verbindingen tussen deze gebieden en de verschillende diepergelegen hersenkernen. De voorste hersenkwabben zijn betrokken bij veel functies die bij ADHD verstoord zijn: het langdurig behouden van aandacht, het onderdrukken van impulsen en het sturen en plannen van gedrag. Uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat ADHD voor ongeveer 70% erfelijk bepaald is; de kans dat iemand ADHD heeft, is verhoogd als ouders en/of broertjes en zusjes deze stoornis ook hebben.

STERKE KANTEN

Veel mensen associëren ADHD met negatief gedrag.  Kinderen met ADHD hebben een heel scala aan sterke en positieve kanten. Het zijn vaak heel enthousiaste kinderen die dol zijn op sport en beweging. Ze kunnen zich in bepaalde gevallen heel sterk concentreren (hyperfocussen) en zijn spontaan en open. Ook gevoel voor humor is hun in de meeste gevallen niet vreemd. Altijd in voor iets nieuws zijn ze ook zorgzaam en ondernemend. Rijk aan fantasie hebben ze ook een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Vaak zeggen ze ook precies wat ze ergens van vinden.

NEUROFEEDBACK BIJ ADHD & ADD

Er is internationaal al zeer veel ervaring opgedaan met de behandeling van ADHD/ADD. In de loop der tijd is gebleken dat neurofeedback een effectieve behandeling is bij ADHD/ADD. Het grote voordeel is dat de behandeling effectief is zonder toediening van geneesmiddelen. Deze hebben veel nare bijwerkingen die het gebruik niet altijd even prettig maken. Neurofeedback ordent  het functioneren van de hersenen waardoor deze rustiger worden, zich beter kunnen concentreren en situaties beter kunnen overzien. In principe wordt de behandeling van ADHD vergoed door de zorgverzekering uit de basisverzekering indien er een verwijsbrief van de huisarts is. Indien er geen verwijzing beschikbaar is, valt de behandeling onder de alternatieve zorg en wordt bij een aanvullende verzekering als zodanig vergoed door de zorgverzekering.

Wist u dat neurofeedback bij ADHD & ADD

 • bij 80-85% van de cliënten effect heeft
 • zonder gebruik van medicatie de klachten aanpakt
 • vaak vergelijkbare effecten heeft als medicatie
 • resulteert in lange-termijn effecten
 • geen bijwerkingen heeft

NEUROFEEDBACK VERSUS MEDICATIE

Is neurofeedback even effectief als medicatie?

Uit onderzoek komt naar voren dat de effecten van neurofeedback vergelijkbaar zijn met de effecten van bekende medicatie. D.m.v. neurofeedback kan de afhankelijkheid voor medicatie aanzienlijk verminderen en in veel gevallen kan deze medicatie (in samenspraak met de arts) zelfs stapsgewijs worden verminderd/ afgebouwd.

Medicatie of neurofeedback therapie bij ADHD & ADD?

Voordelen van neurofeedback:
• een langdurig, blijvend effect
• geen blijvende bijwerkingen
• een eenmalige investering
• effectief bij 70%-85% van de cliënten

Mentaal niet fit? Doe de test!

Voelt u of uw kind zich mentaal niet fit? Doe de test en ontdek of neurofeedback therapie kan helpen!

BEHANDELING ADHD/ADD

Neurofeedback is zeer geschikt om als ondersteuning te worden gebruikt bij de traditionele therapieën. De traditionele behandeling van ADHD kan uit de volgende behandeling bestaan :

Meestal wordt er begonnen met psycho-educatie. Bij psycho-eduactie wordt er niet alleen uitgebreide voorlichting over de stoornis gegeven, er wordt ook gekeken naar het leren herkennen en begrijpen van ADHD-gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan hoe er gereageerd moet worden in probleemsituaties.

Medicatie

ADHD wordt ook vaak behandeld met medicijnen. Medicijn gebruik kan samen worden toegepast met gedragstherapie. Het instellen van de juiste dosis kan enige tijd in beslag nemen, aangezien niet alle kinderen op dezelfde wijze reageren op medicijnen voor ADHD. Tevens dient voor een aantal medicijnen gezocht te worden naar de beste verdeling gedurende de dag. Medicijnen tegen ADHD zijn niet populair vanwege de vrij zware bijwerkingen.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie gaat het erom dat gevolgen van gedrag direct en consequent duidelijk worden gemaakt. Dit kan zijn door het belonen van gewenst gedrag en/of door het straffen bij ongewenst gedrag. Deze therapie is er op gericht om het gedrag van het kind te veranderen via de ouders.

Daarnaast is het belangrijk om voor kinderen met ADHD situaties voor te structureren, door te werken met duidelijke regels en schema’s. Dit geeft kinderen met ADHD veel steun, omdat het voor hen moeilijk is om zelf goede controle te krijgen over hun eigen gedrag.

Zelfregulatietraining

Bij zelfregulatietraining leert het kind om op een andere wijze met bepaalde situaties om te gaan. Het gaat hier om situaties waarvan het kind zelf aangeeft hier moeite mee te hebben. Het kind leert om beter om te gaan met gevoelens en emoties. Er wordt samen met het kind gekeken naar zijn gedrag en besproken waarom hij of zij zo reageerde.

Neurofeedback behandeling als oplossing voor uw klachten

Neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode. Bepaalde klachten en ziektebeelden gaan samen met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Via het meten van de hersenactiviteit kunnen die patronen herkend worden. Door het beïnvloeden en trainen van de hersenactiviteit die bij bepaalde patronen horen, kan gedrag aangeleerd of afgeleerd worden. Dit wordt gedaan via geluiden via de koptelefoon. Neurofeedback is een vernieuwende behandelmethode: het is gebaseerd op het principe dat wanneer je hersenactiviteit verandert, je gedrag ook verandert. Neurofeedback is zowel voor volwassenen als voor kinderen geschikt. Kinderen kijken naar een leuke film en volwassenen horen ontspannende muziek.

Waarom kiezen voor een neurofeedback behandeling:

Ontspannende & pijnloze behandeling

Neurofeedback kent geen bijwerkingen

Neurofeedback behandeling is niet belastend

Effect neurofeedback is blijvend

Neurofeedback kent een grote effectiviteit

Neurofeedback is bewezen effectief

Wat is Neurofeedback?

Bekijk het in onderstaande video.

Terugbelverzoek

Meer weten?
Wij bellen u graag terug!

Mentaal niet fit?

Doe de test!

Meer weten?

Afspraak maken of meer info?
We helpen u graag verder!