DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

Dyslexie wordt aangeduid als “een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau”. Ongeveer 3,6% van alle leerlingen heeft last van dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben problemen op één of meer van de volgende drie gebieden: verklanken (klanken koppelen aan lettersymbolen), automatiseren (een woord in één keer herkennen) en het werkgeheugen. Neurofeedback wordt steeds vaker succesvol toegepast bij de behandeling van dyslexie.

Dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent “slecht kunnen rekenen”. Dyscalculie is een leerstoornis  op het gebied van rekenen en gaat vaak samen met andere problemen zoals een zwak (ruimtelijk) inzicht, geheugenproblemen, moeite met klok kijken en spelingsproblemen. Dyscalculie wordt gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren, het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Dyscalculie komt ongeveer even vaak voor als dyslexie. Er zijn verschillende vormen van dyscalculie-behandeling. Neurofeedback is daar één voorbeeld van.

Meer weten?

U kunt ons altijd bellen of een afspraak maken.

DYSLEXIE EN DE HERSENEN

De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet vastgesteld, maar het is wel duidelijk dat de oorzaak ligt in de hersenen. Bepaalde gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij het leren lezen en spellen zijn niet goed ontwikkeld en werken niet optimaal. Metingen in deze hersengebieden laten zien dat de activiteit hier vaak te laag is.  Neurofeedback als dyslexie-behandeling richt zich erop deze onderactiviteit te verminderen. Wanneer de activiteit door de behandeling verhoogt, kan dit tot een vermindering van klachten leiden.

DYSCALCULIE EN DE HERSENEN

Uit onderzoek is bekend dat dyscalculie samengaat met afwijkende patronen in de hersenactiviteit. Uit metingen is gebleleken dat er in bepaalde delen van de hersenen sprake is van teveel trage activiteit. Neurofeedback als behandeling bij dyscalculie richt zicht op het verminderen van deze trage activiteit. Daarmee wordt de balans hersteld die voor een normaal functioneren zo belangrijk is. Steeds vaker wordt neurofeedback ingezet als hulpmiddel bij de behandeling met goede resultaten.

RESULTATEN VAN NEUROFEEDBACK BIJ DYSLEXIE

Neurofeedback kan als dyslexie-behandeling tot de volgende veranderingen leiden:

 • Verbetering in spelling
 • Sneller gaan lezen
 • De spraak kan verbeteren
 • Het automatiseren verbetert
 • Verbetering in aandacht en concentratie
 • Minder herhaling nodig hebben om dingen te leren

EFFECTEN VAN NEUROFEEDBACK BIJ DYSCALCULIE

Neurofeedback als dyscalculie-behandeling kan tot de volgende veranderingen leiden:

 • Sneller rekensommen kunnen maken
 • Minder fouten maken bij rekensommen
 • Cijfers beter kunnen lezen
 • Ruimtelijk inzicht verbetert
 • Automatiseren verbetert waardoor minder herhaling nodig is
 • Eventueel bijkomende concentratieproblemen verminderen

Terugbelverzoek

Meer weten?
Wij bellen u graag terug!

Meer weten?

Afspraak maken of meer info?
We helpen u graag verder!

Maandag 11 mei gaat onze praktijk gelukkig weer van start!

Voor uw en onze veiligheid houden wij ons uiteraard aan een aantal richtlijnen:

 • Komt liefst alleen naar de praktijk. Niet te vroeg en ook niet te laat.
 • Indien u niet alleen kunt komen verzoeken wij uw begeleider om in de auto te wachten totdat u klaar bent met de behandeling.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Er hangt een pompje direct rechts aan de muur.
 • Neem uw eigen handdoek mee
 • Wij dragen mondkapjes en handschoenen. Zelf bent u hiertoe niet verplicht.
 • Houd ook bij ons 1,5 meter afstand