SCHOOLPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Schoolproblemen bij kinderen kunnen op diverse, totaal van elkaar verschillende gebieden liggen. Ook is de oorsprong  meestal volkomen verschillend. Problemen thuis of  elders kunnen ver doorwerken en zorgen voor minder goed functioneren op school. In veel gevallen kunnen met de neurofeecback goede resultaten worden gehaald.

Meer weten?

U kunt ons altijd bellen of een afspraak maken.

CONCENTRATIESTOORNISSEN

Aandachts- en concentratieproblemen vormen een belangrijke oorzaak voor het vastlopen van kinderen op de basisschool. Hoe intelligenter het kind is hoe langer het kan duren voordat een aandachtsprobleem boven water komt. Uiteindelijk leidt het tot een veel lager presteren dan op grond van de capaciteiten die het kind heeft zou kunnen worden verwacht. Het is niet ongebruikelijk dat na behandeling kinderen die dit hebben, in een enorme stroomversnelling vooruit gaan.

SPECIFIEKE LEERPROBLEMEN

Bij specifieke leerproblemen is er een geïsoleerd probleem. Hierbij kan de intelligentie echter wel voldoende zijn. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met dyslexie en dyscalculie. Onder dit laatste wordt verstaan dat kinderen een uitgesproken probleem hebben met rekenen. Wanneer kinderen erg dyslectisch zijn kan hen dit op een flinke achterstand zetten. Vervolgens hangt het van de mogelijkheden, die school wil en kan bieden af, wat er daarna moet gebeuren. Neurofeedback heeft in veel gevallen een positief effect op leerprestaties van kinderen.

EMOTIONELE PROBLEMEN

Emotionele problemen, die te maken hebben met de thuissituatie of met school kunnen er de oorzaak van zijn dat een kind het langere of kortere tijd slechter op school doet. Vooral als een kind in eerste instantie geen moeilijkheden had, maar ineens slechter presteert is dit een oorzaak om aan te denken. Spanningen thuis gaan aan kinderen niet onopgemerkt voorbij en hebben vaak zijn weerslag op het schoolwerk. Ook als kinderen worden gepest op school doet de daardoor ontstane spanningen en emoties hun schoolprestaties geen goed.

Terugbelverzoek

Meer weten?
Wij bellen u graag terug!

Meer weten?

Afspraak maken of meer info?
We helpen u graag verder!

Maandag 11 mei gaat onze praktijk gelukkig weer van start!

Voor uw en onze veiligheid houden wij ons uiteraard aan een aantal richtlijnen:

  • Komt liefst alleen naar de praktijk. Niet te vroeg en ook niet te laat.
  • Indien u niet alleen kunt komen verzoeken wij uw begeleider om in de auto te wachten totdat u klaar bent met de behandeling.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Er hangt een pompje direct rechts aan de muur.
  • Neem uw eigen handdoek mee
  • Wij dragen mondkapjes en handschoenen. Zelf bent u hiertoe niet verplicht.
  • Houd ook bij ons 1,5 meter afstand